Основний бланк кошторису

 

Прибутковий касовий ордер (типова форма № КО-1) (Застосовується з 16 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ — дати набрання чинності постановою Правління НБУ від 29.04.2009 р. № 252)

 

ЖУРНАЛ-ГОЛОВНА (в форматі excel з формулами)

 

Річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель та Інструкція щодо заповнення форми

 

Картка із зразками підписів та відбитка печатки (Додаток 7 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України)

 

Акт про приймання матеріалів (форма N З-1)

 

Квартальна звітність до ДКСУ (2017 рік, excel 2003)

 

Картка аналітичного обліку готівкових операцій

 

Штатний розпис

 

Видатковий касовий ордер (Типова форма N КО-2) (Застосовується з 16 ЧЕРВНЯ 2009 РОКУ — дати набрання чинності постановою Правління НБУ від 29.04.2009 р. № 252)

 

Звітність за місяць до ДКСУ 2017 (для 2003 офісу)

 

БАЛАНС (форма N 1-дс) (Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»)

 

Меморіальний ордер №1 Накопичувальна відомість за касовими операціями (Типова форма N 380 (бюджет)) (в форматі excel)

 

Оголошення про проведення відкритих торгів та Інструкція щодо заповнення форми

 

Заява про відкриття рахунків (Додаток 6 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України)

 

Акт списання (форма N З-2)

 

Картка аналітичного обліку касових видатків

 

Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма № 1-ПВ (умови праці)) (один раз на два роки)

 

Типовий штатний розпис

 

Касова книга (із змінами внесеними постановою НБУ від 22.12.2010 р. №573) діє з 21.03.2011 р.

 

Звіт про фінансові результати (форма 2-дс) (Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності»)

 

Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів

 

Меморіальний ордер №2 Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) (Типова форма N 381 (бюджет)) (в форматі excel)

 

Оголошення про проведення процедури двоступеневих торгів та Інструкція щодо заповнення форми

 

Перелік рахунків (Додаток 8 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України)

 

Накладна (вимога) (форма N З-3)

 

Картка аналітичного обліку фактичних видатків

 

План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету

 

Відомість на виплату грошей (із змінами внесеними постановою НБУ від 22.12.2010 р. №573) діє з 21.03.2011 р.

 

Меморіальний ордер №3 Накопичувальна відомість руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків) (Типова форма N 382 (бюджет)) (в форматі excel)

 

Оголошення про проведення попередньої кваліфікації та Інструкція щодо заповнення форми

Заява про закриття рахунків (Дадаток 11 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України)

 

Тарифікаційний список педагогічних працівників

 Меню-вимога на видачу продуктів харчування (форма N З-4)

 

Картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань

 

Картка аналітичного обліку касових видатків 2017

 

План використання бюджетних коштів

 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2д, N 2м) (додаток 1)

 

Запит цінових пропозицій та Інструкція щодо заповнення форми

 

Договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування (Додаток 1 до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України)

 Меню-вимога на видачу продуктів харчування (форма N З-4а) Картка аналітичного обліку відкритих (виділених) асигнувань Картка аналітичного обліку фактичних видатків 2017 

Зведений кошторис

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1д, N 4-1м) (додаток 2)

 Меморіальний ордер №5 Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій (Типова форма N 405 (бюджет)) (в форматі excel) Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі та Інструкція щодо заповнення форми 

Кошторис та план асигнувань загального та спеціального фонду, зведення показників по спецфонду

 Забірна картка (Форма N З-5) Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (Наказ 841 від 28.09.2015)(у редакції наказу Міністерства фінансів України 10.03.2016 № 350) Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію за 20___ рік 

Книга аналітичного обліку відкритих асигнувань (перерахованих коштів) суб’єктам державного сектору нижчого рівня

 

Довідка про зміни кошториса та плана асигнуваннь (Загального та спецфонду), Зведення по спецфонду

 Зведення показників спеціального фонду кошторису

Анкета про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень (наказ Мінфіну від 24.06.2014 р. №717 із змінами внесеними наказом Мінфіну від 04.03.2015 р. №288, набирає чинності з 01.01.2016 р.)

 

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2д, N 4-2м) (додаток 3)

 

Книга аналітичного обліку асигнувань та взятих зобов’язань

 Оголошення з відомостями про рамкову угоду та Інструкція щодо заповнення форми 

Реєстраційна картка розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів)

 

Книга кількісно-сумового обліку (форма N З-6)